print
nl
en
fr

Welkom bij MiNT Mediations


MiNT Mediations is gespecialiseerd in alternatieve geschil oplossing. Deelnemers kiezen ervoor om onder begeleiding van de mediator te onderzoeken wat hen verdeeld houdt en hoe ze daar mee om willen gaan. De mediator heeft een actieve rol als procesbegeleider en stelt -soms indringende- vragen met als doel te komen tot:

- een beter begrip (over en weer) van de problematiek

- een beter begrip van de onderliggende emoties, zorgen en wensen

- inzicht omtrent mogelijke alternatieven.

Deelnemers aan mediation dragen zelf actief bij aan het vinden van oplossingen. Zij blijven zelf verantwoordelijk gedurende het proces en bepalen zelf of en hoe zij overeenstemming bereiken. Een creatieve inbreng is mogelijk. Niet alleen juridische maar juist ook menselijke aspecten komen aan de orde. Veelal verbetert de onderlinge communicatie dankzij het mediation proces. De focus is toekomst-gericht.

Een keuze voor mediation betekent behoud van eigen verantwoordelijkheid en zelf mee zoeken naar oplossingen, al is in eerste instantie misschien nog niet duidelijk hoe die er uit zullen zien.